Aktywni+

 

Aktywni+

Senioralny Klub Wsparcia Obywatelskiego

projekt realizowany w ramach programu wieloletniego

na rzecz Osób Starszych „Aktywni+” na lata 2021-2025

W czasie 01.06.2021 – 31.12.2021

Aktualności

Celem projektu jest zwiększenie aktywności obywatelskiej 30 osób po 60 roku życia (22 kobiet, 8 mężczyzn) z terenu Katowic, poprzez realizację działań przygotowujących
i bezpośrednich w ramach Klubu Aktywności Obywatelskiej Seniora, włączających min. 15 seniorów ze społeczności lokalnej, ukierunkowanych na wzrost zaangażowania obywatelskiego seniorów, ich udziału w decyzjach władz i podjęcie działań partycypacyjnych przy współpracy z lokacyjnymi
instytucjami decyzyjnymi.


Regulamin projektu

Regulamin uczestnictwa w projekcie – kliknij

Deklaracja uczestnictwa – Aktywni+ – kliknij

Klauzula Informacyjna – kliknij
 AKTUALNOŚCI


Warsztaty IT

Celem warsztatów jest nauczenie Seniorów korzystania z nowych technologii a następnie wdrażania się za ich pomocą do działań lokalnych.
Tematyka obejmuje: komunikację w sieci, wykorzystanie narzędzi informatycznych w działaniach lokalnych oraz życiu codziennym.


Warsztaty z samoobrony fizycznej

Celem prowadzenia warsztatów jest ukierunkowanie Seniorów na wzmocnienie poczucia bezpieczeństwa fizycznego w relacjach z ludźmi
oraz wyuczenie umiejętności stawiania granic fizycznych.


Warsztaty z samoobrony psychologicznej

Celem prowadzenia warsztatów jest ukierunkowanie Seniorów na wzmocnienie poczucia bezpieczeństwa psychicznego w relacjach z ludźmi
oraz wyuczenie umiejętności stawiania granic psychicznych.


Warsztaty lidera animacji partycypacyjnej

Celem warsztatów jest przygotowanie Seniorów do działań włączających do społeczności lokalnej i brania udziału w decyzjach lokalnych
oraz nawiązywania współpracy z lokalnymi organami decyzyjnymi.
Tematyka obejmuje: budowanie dialogu ze społecznością lokalną i instytucjami, promowanie działań, wzmocnienie aktywności społeczności lokalnej,
prowadzenie inicjatyw partycypacyjnych.


Warsztaty z wsparcia coachingowego

Celem warsztatów jest wzmocnienie umiejętności Seniorów – liderów w zakresie radzenia sobie z negatywnymi przekonaniami dotyczącymi własnej aktywności,
bycia potrzebnym  w społeczeństwie oraz przydatności własnych kompetencji w angażowaniu się w decyzje władz lokalnych.
Dodatkowo wzmocnienie utrzymywania motywacji do aktywności obywatelskiej i społecznej.


Warsztaty rozwoju kompetencji indywidualnych i zespołowych

Celem warsztatów jest ukierunkowanie seniorów na wzmocnienie wiedzy i umiejętności z zakresu kompetencji interpersonalnych
oraz umiejętności zawiązywania efektywnej współpracy zespołowej.


Wizyty studyjne

To działania nakierowane na zwiększenie wiedzy uczestników projektu w zakresie możliwości prowadzenia działań
w zakresie aktywności obywatelskiej – poznanie dobrych praktyk.


Spotkania z przewodniczącą Jurajskiego Klubu Seniora w Złotym Potoku

W trakcie spotkań Seniorzy mogli poznać inny model organizacyjny funkcjonowania klubu seniora,
porównać oba modele organizacyjne oraz zastanowić się nad plusami i minusami obu modeli.

Jurajski Klub Seniora działa bowiem jako inicjatywa oddolna seniorów, którzy spotykają się raz w miesiącu po to, by ustalić zakres potrzeb i najbliższych aktywności.
Działania Jurajskiego Klubu Seniora są finansowane ze środków własnych seniorów, ewentualnie z pozyskanych darowizn.

Klub Seniora Atelier prowadzony jest przez Fundację ASES, która animuje aktywność Klubu w oparciu o projekty, na których realizację
Fundacja ASES pozyskuje środki z programów grantowych. Seniorzy spotykają się codziennie.
W trakcie pobytu w Klubie otrzymują dwa posiłki oraz odbywają zajęcia zaplanowane w realizowanych projektach i dofinansowanych z programów grantowych.

Pani Barbara Śledzik – przewodnicząca Jurajskiego Klubu Seniora podarowała Seniorom z Katowic przewodnik pom gminie Janów aby korzystając z okazji zapoznali się z miejscowymi atrakcjami, do których niewątpliwie należą piękne krajobrazy oraz specjał tamtejszej kuchni grillowany pstrąg.

Spotkania z  przedstawicielką Rady Seniorów Piekar Śląskich,

Z panią Haliną Obrębską – Hibner dzieliliśmy się doświadczeniami dotyczącymi programów edukacyjnych dla seniorów.
Szczególnie zainteresowały nas projekty związane z nauczaniem języków obcych, których uczą się Seniorzy z Piekar oraz działalność Rady Seniorów i współpraca z Uniwersytetem III wieku.

Spotkania z przedstawicielem Rady Seniorów z Wadowic panem Szymonem Fickiem

O wpływie pandemii na życie Seniorów oraz sposobach na radzenie sobie z jej negatywnymi skutkami, a także o możliwościach i potrzebach na rozwój osobisty i społeczny Seniorów rozmawialiśmy w trakcie wizyt studyjnych z przedstawicielem Rady Seniorów z Wadowic panem Szymonem Fickiem, któremu dziękujemy za spotkania i pamiątki z Wadowic jakim nas obdarował.

 Inicjatywy partycypacyjne

Inicjatywy lokalne mają na celu angażowanie Seniorów ze społeczności lokalnej do współpracy z  lokalnymi instytucjami decyzyjnymi.


Punkt Konsultacyjny Klubu Aktywności Obywatelskiej Seniorów – Dni Załęża

W Punkcie Konsultacyjnym Klubu Aktywności Obywatelskiej Seniorów prowadzonym przez Fundację ASES.
Możecie było zgłosić pomysł na Inicjatywę Społeczną dla Seniorów, porozmawiać z Wiceprezydentem Maciejem Biskupskim,
przedstawicielami Rady Jednostki Dzielnicy oraz przedstawicielami Rady Miasta o seniorskich potrzebach, a także zmierzyć ciśnienie i napić się wody.

Punkt Konsultacyjny Klubu Aktywności Obywatelskiej Seniorów – Zabawa Taneczna Oś. Tysiąclecia

Na zabawie Seniorzy mogli się nie tylko bawić ale i zgłosić propozycje w „Konkursie na najlepszą inicjatywę obywatelską dla Seniorów”.
W przerwie można było porozmawiać z przedstawicielami Rady Jednostki Pomocniczej nr 9 oraz Rady Seniorów w Katowicach o swoich pomysłach na aktywności obywatelskie.

Dzień Otwartych Drzwi Klubu Aktywności Obywatelskiej Seniorów

Tak wielu Seniorów w naszym klubie jeszcze nie było!!!
Z Dnia Otwartych Drzwi skorzystało prawie 50 Seniorów. Trudno słowami opisać wspaniałą atmosferę… Seniorzy emanowali radością – zresztą zobaczcie sami.
Była okazja do lepszego poznania się, wymiany doświadczeń, a nawet rozmowy z przedstawicielem Rady Miasta Katowice – Krzysztofem Pieczyńskim.

 Jesienna zabawa taneczna

Nasi Seniorzy po raz kolejny udowodnili, że jesień życia jest piękna. Energia, zapał, radość życia, to emocje, które dominowały na jesiennej zabawie tanecznej.
A w przerwie na oddech… opracowywali plany na kolejne inicjatywy społeczne dla Seniorów.
Dziękujemy za zaangażowanie Klub Seniora przy Radzie Jednostki Pomocniczej nr 7 w Katowicach.

Warsztaty teatralne dla Seniorów – jako promocja aktywności obywatelskiej w obszarze kultury

Warsztaty teatralne w Chorzowskim Centrum Kultury to mnóstwo wiedzy w pigułce dla Seniorów Liderów Obywatelskich zainteresowanych rozwojem kultury.
Spotkanie z aktorem Dariuszem Niebudkiem, udział w charakteryzacji do roli Mikołaja, zwiedzanie teatru od zaplecza,
a także poznanie studia, w którym działa radio dla Seniorów i kameralnego kina, to tylko najważniejsze punkty programu.
Odważniejsi Seniorzy sami prezentowali swoje talenty.

Wydanie albumu z działań Klubu Aktywności Obywatelskiej Seniorów
jako promocja postawy aktywnego obywatela wśród Seniorów z Katowic.

Ten niezwykły album stanowi udokumentowanie kilkumiesięcznej pracy Seniorów w projekcie Klub Aktywności Obywatelskiej Seniorów,
jest jednocześnie promocją aktywności obywatelskiej seniorów i pokazuję zrealizowane inicjatywy na rzecz społeczności seniorów z Katowic.

Konferencje podsumowujące

To zwieńczenie półrocznej pracy w projekcie, dzięki któremu, zwyczajni seniorzy z Piotrowic i Załęża zmienili się w liderów obywatelskich.
Pomogły im w tym warsztaty, spotkania współpracy i działalność Klubu Wsparcia Obywatelskiego.
To był spory wysiłek z ich strony ale zobaczcie jacy są dumni i zadowoleni.