BIURO RACHUNKOWE

Adresaci

Do skorzystania z usług księgowych zapraszamy przedsiębiorców, podmioty ekonomii społecznej , które zarówno nie prowadzą jak i prowadzą działalność gospodarczą.

Oferta

Zakres świadczonych usług dotyczy prowadzenia ewidencji księgowej, uzgodnień i wyjaśnień z urzędami i innymi kontrahentami i organami kontrolnymi, przygotowanie deklaracji, poprzez:

Ewidencję środków trwałych i księgowania odpisów amortyzacyjnych (itd.)

Ewidencję obrotu gotówkowego (kasa bank)

Ewidencję rozrachunków: z dostawcami i odbiorcami, z tytułu wynagrodzeń, budżetowych, innych

Ewidencję magazynowej

Zakładowy Plan Kont

Ewidencję wyrobów gotowych oraz rozliczanie kosztów ich wytworzenia

Ewidencję przychodów z tytułu sprzedaży

Ewidencję funduszy i rozliczenie wyniku finansowego

Ewidencję i rozliczanie kosztów projektów (w tym przygotowywanie wniosków o płatność)

Ewidencję przychodów i kosztów finansowych oraz pozostałych; rozliczanie dotacji

Prowadzenie rozliczeń z ZUS

Przygotowywanie pism, wniosków i wyjaśnień do US, ZUS, Urzędu Miasta, itd.

Przygotowywanie wezwań do zapłaty

Przygotowywanie korespondencji np. w sprawach korekt, potwierdzenia sald, wyjaśniania różnic itp.

Weryfikacją Polityki Rachunkowości podmiotu

Rozliczenia podatkowe (PIT, VAT, CIT, podatek od nieruchomości itp.) i ubezpieczeniowych ze szczególnym

uwzględnieniem ZUS

Jesteś zainteresowany współpracą? Zadzwoń!