DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH I SPÓŁDZIELNI SOCJALNYCH

Przydatne linkiKogo wspieramy:

Fundacje

 Stowarzyszenia

 Spółdzielnie socjalne

Przedsiębiorstwa społeczne

 Centra i Kluby Integracji Społecznej

 Warsztaty terapii zajęciowej

Kluby sportowe

 Ochotnicze Straże Pożarne

Koła gospodyń wiejskich

 Zakłady Aktywności Zawodowej

 Spółdzielnie pracy

Spółdzielnie inwalidów i niewidomych

 Kościelne osoby prawne

Akty prawne

Ustawa o fundacjach

Ustawa prawo o stowarzyszeniach

Ustawa o spółdzielniach socjalnych

Ustawa o działalności pożytku publicznego

i o wolontariacie

Ustawa o rachunkowości

Ustawa o podatku dochodowym osób prawnych

Ustawa o podatku VAT

Ustawa o podatkach i opłatach lokalnych

Szkolenia

Prawne

Księgowe

Tworzenie biznesplanu

Marketingowe