ERASMUS+

ERASMUS+

Immigration+Education=Integration

Projekt współfinansowany ze środków programu Erasmus+

W czasie 01.01.2022- 31.03.2023

Konferencja w Polsce

Wizyta w Mariborze

Podczas wizyty w Mariborze w dniach 22-26.08.2022 oprócz poznawania miasta mieliśmy okazję zapoznać się
z doświadczeniami naszego partnera Epeka w zakresie aktywizacji społecznej i zawodowej imigrantów.
Odwiedziliśmy farmę, w której przy zbiorach dyni pracują imigranci, a nawet popracować razem z nimi przez pół dnia.
Takie osobiste doświadczenia są cennym doświadczeniem, które z pewnością wykorzystamy przy organizacji miejsc pracy dla imigrantów.

Wizyta w Sofii

Podczas wizyty w Sofii w terminie 5-11 maja.
Uczestnicy rozmawiali o migracji w Słowenii, Bułgarii oraz Polsce.
Podczas zajęć wymieniali się doświadczeniami i dzielili tym co robią na co dzień w swoich organizacjach.
Poruszali również temat uchodźców, tego jakie są ich potrzeby i na jakich polach można pomagać.
Podczas wizyty studyjnej zobaczyli jak działa centrum kryzysowe w Sofii.
Był też czas na kreatywność i marzenie o przyszłości
Polska reprezentacja wpadła na pomysł organizacji „Silesian Skills Festival”!
Czy pomysł będzie kontynuowany? Okaże się niebawem.