KARTA DOBRA

KARTA DOBRA

Projekt finansowany ze środków Fundacji Biedronki

w czasie 01.09.2022-01.06.2023

Nasza fundacja została jednym z 22 partnerów programu Fundacji Biedronki „Karta dobra”.
W ramach projektu ubogie, samotne osoby starsze otrzymują kartę na zakupy do sieci sklepów Biedronka.
Karta co miesiąc zasilana jest kwotą 170 zł.
Dzięki takiej formie pomocy Seniorzy mogą sami decydować na co wydadzą otrzymane środki.
W tegorocznej edycji programu, nad którą patronat medialny objął Głos Seniora,
Kartę dobra otrzyma łącznie ok. 2500 osób starszych z różnych miejsc Polski.
Nasza fundacja rozdysponowała 30 kart.
Cieszymy się, że możemy być częścią tej inicjatywy!

Spotkanie Świąteczne

Odbiór „Kart Dobra” od 15 września 2022 w godz. 10.00-14.00
w siedzibie Fundacji ASES przy ul. Michała Gierlotki 8 w Katowicach
w pomieszczeniach Klubu Seniora Atelier.

Karty Dobra otrzymają Wnioskodawcy wniosków o numerach:

1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40.

 Patronem medialnym edycji 2022/2023 programu „Karta dobra” jest „Głos Seniora”