Młodzieżowy Klub Aktywności Obywatelskiej

PROJEKT FINANSOWANY ZE ŚRODKÓW PROGRAMU ERASMUS+

Celem projektu jest zwiększenie aktywności obywatelskiej 30 młodych osób z terenu Katowic poprzez realizację działań
przygotowujących i bezpośrednich w ramach Młodzieżowego Klubu Aktywności Obywatelskiej oraz włączających min. 15
młodych osób ze społeczności lokalnej, ukierunkowanych na wzrost zaangażowania obywatelskiego młodzieży, ich udziału
w decyzjach władz i podjęcie działań partycypacyjnych przy współpracy z lokacyjnymi instytucjami decyzyjnymi.
Projekt w I etapie obejmie wsparciem 30 osób pomiędzy 13-25 r. życia narodowości polskiej i ukraińskiej
oraz 15 młodych osób w drugim etapie.