O FUNDACJI

Misja Fundacji

Fundacja Atelier Spółdzielczości i Ekonomii Społecznej została powołana by wspierać działalność społecznie użyteczną, przedsiębiorczość społeczną ale też osoby potrzebujące pomocy. Wierzymy, że otaczający nas ludzie to osoby, które potrzebują pomocy albo chcą innym pomagać. Nasze działania zmierzają do scalenia i zaspokojenia potrzeb tych grup. Chcemy najmocniej jak można wspierać przedsiębiorczość społeczną, ponieważ z doświadczenia wiemy, że każdy funkcjonujący biznes, bez względu na wielkość przedsiębiorstwa, powinien opierać się m.in. na działaniach pozwalających zaspokoić potrzeby społeczne, aktywizujące, kulturalne i edukacyjne.

Prezes Fundacji

Justyna Janota

Absolwentka studiów magisterskich z zakresu finansów publicznych i  podatków, kontynuowała edukację na studiach podyplomowych z zakresu rachunkowość, a następnie z audytu wewnętrznego i kontroli finansowej. Skończyła studia doktoranckie na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. W 2015 roku ukończyła studia podyplomowe „Menager Ekonomii Społecznej”.

Justyna Janota, jako ekspert w zakresie oceny projektów EFS POWER, posiada certyfikaty Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju potwierdzający zakończenie szkoleń i zdanie egzaminu w obszarze kwalifikowalności wydatków oraz wytycznych w zakresie trybów wyborów projektów na lata 2014 – 2020.

Autorka publikacji poświęconych tematyce aspektów prawnych, rachunkowych i podatkowych oraz dotyczących podmiotów ekonomii społecznej i pomocy publicznej.

Trener, wykładowca i doradca. Jest certyfikowaną księgową (certyfikat nr 56325/2012) w Kancelarii Prawa Podatkowego, zajmując się przede wszystkim rachunkową i podatkową obsługą podmiotów ekonomii społecznej oraz prezesem dwóch spółek. Swoje doświadczenie zawodowe zdobywała, pracując w Izbie Skarbowej w Katowicach oraz w Urzędzie Miasta Katowice. Pełniła również funkcję członka Samorządowego Kolegium Odwoławczego.