OBSŁUGA PRAWNA

Adwokat Anna Liskowec

Ukończyła dzienne studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

W 2005 r. otrzymała od Polskiego Towarzystwa Kryminalistycznego nagrodę za pracę magisterską. Ukończyła aplikację prokuratorską, zaś od 2009 r. jest wpisana na listę adwokatów w Okręgowej Izbie Adwokackiej w Katowicach.

Specjalizuje się w prawie karnym, cywilnym, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień prawa spadkowego oraz w prawie rodzinnym i opiekuńczym.

Doświadczenie zawodowe zdobywała w kancelarii radcy prawnego, następnie w kancelarii adwokackiej, a także prowadząc szkolenia z zakresu różnych dziedzin prawa.

Adresaci

Do skorzystania z obsługi prawnej zapraszamy przedsiębiorstwa, osoby fizyczne, podmioty ekonomii społecznej (organizacje pozarządowe, spółdzielnie socjalne, spółki z.o.o. non profit, not for profit);

Oferta

Opracowanie dokumentów prawnych m.in.:

 Dokonanie zgłoszenia/zmian w KRS

 Opracowanie statutu podmiotu ES

Przygotowanie dokumentacji związanej z ubieganiem się o status organizacji pożytku publicznego

Opracowanie  dokumentacji związanej z zatrudnianiem pracowników w organizacji

Opracowanie dokumentacji związanej z wolontariatem

Opracowanie polityki ochrony danych osobowych

Zastrzeżenie znaku organizacji

Opracowanie dokumentacji związanej z organizacją imprez

Opracowanie dokumentów w zakresie współpracy z innymi podmiotami