Od A do Z -Szansa na rozwój w Polsce

Od A do Z -Szansa na rozwój w Polsce

PROJEKT „SZANSA – nowe możliwości dla dorosłych”
realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Celem projektu jest wdrożenie modelu wsparcia osób dorosłych powyżej 18 roku życia,
korzystających w Polsce z ochrony czasowej w związku z decyzją wykonawczą Rady (UE) 2022/382 z dnia 4 marca
2022 r., w ramach powierzonego Grantu, zgodnie z postanowieniami Procedur realizacji projektu grantowego w Projekcie
„Szansa – nowe możliwości dla dorosłych”.

 

Wdrażanie modelu będzie realizowane w formie szkoleń dla 50 uchodźców z Ukrainy w następujących komponentach:

Instytucje w Polsce
Podstawy poszukiwania pracy w Polsce
Pracuję legalnie w Polsce

W ramach projektu będą również realizowane
zajęcia z języka polskiego

W RAMACH PROJEKTU UCZESTNICY MOGĄ SKORZYSTAĆ ZE WSPARCIA:
PSYCHOLOGICZNEGO W ŚRODY OD 12.00-16.00
PORAD PRAWNYCH W ŚRODY OD 16.00-120.00 

zapisy tel. 606416099, mail: bcc@businesscc.pl

 

REGULAMIN UDZIAŁU W PROJEKCIE

ZAPYTANIE O CENĘ SZKOLENIA

ZAPYTANIE O CENĘ CATERING

HARMONOGRAM SZANSA LUTY 2023

HARMONOGRAM SZANSA MARZEC 2023