SPOTKANIE BARBÓRKOWE

PROJEKT SFINANSOWANY PRZEZ NARODOWY INSTYTUT WOLNOŚCI
CENTRUM ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO
ZE ŚRODKÓW KORPUSU SOLIDARNOŚCI
PROGRAMU WSPIERANIA I ROZWOJU WOLONTARIATU NA LATA 2018 – 2030

w terminie 02.12.2022 w godzinach 9.00 – 15.00