TWORZENIE I UTRZYMANIE MIEJSC PRACY DLA OBYWATELI UKRAINY

Projekt OWES SWR
jest współfinansowany ze
środków Unii Europejskiej
w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Celem projektu stworzenie i utrzymanie 10 miejsc pracy dla obywateli Ukrainy w okresie od 13.10.2022-13.11.2023

Powstałe w ramach projektu Przedsiębiorstwo Społeczne
będzie realizować dwa rodzaje usług:

Usługi opiekuńcze

usługi opieki i pomocy domowej w tym pomocy w opiece nad seniorami i dziećmi,
usługi porządkowe jak sprzątanie, gotowanie, itp.

Usługi fizjoterapeutyczne

masaże relaksacyjne i lecznicze oraz zabiegi fizjoterapii na miejscu
masaże relaksacyjne i lecznicze oraz zabiegi fizjoterapii w domu klienta

Oferta

Nasz personel w trakcie szkolenia z profesjonalnego sprzątania