WIRTUALNY KLUB SENIORA FUNDACJI ASES

Projekt finansowany ze środków Kancelarii
Prezesa Rady Ministrów

w terminie 07.12.2022 – 31.12.2022

 

 

Bezpośrednim efektem projektu będzie zapewnienie dostępu do technologii cyfrowych i podniesienie kompetencji cyfrowych 22 osób po 60 r. życia
poprzez udostępnienie im sprzętu pozwalającego utrwalać i rozwijać umiejętności zdobyte w trakcie szkoleń prowadzonych przez Fundację ASES.
Udostępnienie Seniorom sprzętu komputerowego spowoduje, że staną się bardziej samodzielni i zyskają łatwiejszy dostęp do informacji i usług on-line.
Obsługa ekranów dotykowych zmniejszy lęk przed korzystaniem z urządzeń dotykowych i zwiększy samodzielność Seniorów w tym zakresie.