ZAPYTANIA OFERTOWE/PRZETARGI

NR ZAM/2019/001 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR ZAM/2019/001  z dnia 16.07.2019 r. dotyczące wykonania usługi  pn. „Adaptacja pomieszczeń przeznaczonych na potrzeby utworzenia i funkcjonowania Klubu Seniora” w ramach projektu „Klub Seniora Atelier w Katowicach”, poddziałanie 9.2.5 „Rozwój usług społecznych” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Dokumenty do pobrania

Rozstrzygnięcie z dnia 24.07.2019 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – dotyczy zapytania ofertowego z dnia 16.07.2019 r.
INFORMACJA o dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty
dotyczy zapytania ofertowego nr ZAM/2019/001 z dnia 16.07.2019 r. dotyczącego wykonania usługi pn. „Adaptacja pomieszczeń przeznaczonych na potrzeby utworzenia i funkcjonowania Klubu Seniora” w ramach projektu „Klub Seniora Atelier w Katowicach”, poddziałanie 9.2.5 „Rozwój usług społecznych” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Zamawiający informuje, że po przeprowadzonej analizie złożonych ofert dokonał wyboru najkorzystniejszej z otrzymanych ofert. Kryterium oceny była najniższa cena brutto za usługę

Do realizacji zamówienia Zamawiający wybrał ofertę złożoną przez firmę:

Ol Artis.pl Sp. z o. o.

Cena oferowana brutto: 24 192, 00 zł

NR ZAM/2019/002 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR ZAM/2019/002 z dnia 16.07.2019 dotyczące wykonania usługi pn: „Zapewnienie posiłków dla uczestniczek i uczestników Klubu Seniora” w ramach projektu „Klub Seniora Atelier w Katowicach”, poddziałanie 9.2.5 „Rozwój usług społecznych” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Dokumenty do pobrania

Rozstrzygnięcie z dnia 24.07.2019 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – dotyczy zapytania ofertowego  z dnia 16.07.2019 r.
INFORMACJA o dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty
dotyczy zapytania ofertowego nr ZAM/2019/002 z dnia 16.07.2019 dotyczącego wykonania usługi pn: „Zapewnienie posiłków dla uczestniczek i uczestników Klubu Seniora” w ramach projektu „Klub Seniora Atelier w Katowicach”, poddziałanie 9.2.5 „Rozwój usług społecznych” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Zamawiający informuje, że po przeprowadzonej analizie złożonych ofert dokonał wyboru najkorzystniejszej z otrzymanych ofert. Kryterium oceny była najniższa cena brutto za usługę.

Do realizacji zamówienia Zamawiający wybrał ofertę złożoną przez:

Cejlon Rdest Izabela

Cena oferowana brutto: 11,16 zł

NR ZAM/2019/003

ZAPYTANIE OFERTOWE NR ZAM/2019/003 z dnia 16.07.2019 dotyczące wykonania usługi pn: „Zakup i dostawa mebli do Klubu Seniora” w ramach projektu „Klub Seniora Atelier w Katowicach”, poddziałanie 9.2.5 „Rozwój usług społecznych” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Dokumenty do pobrania

Rozstrzygnięcie z dnia 24.07.2019 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – dotyczy zapytania ofertowego  z dnia 16.07.2019 r.
INFORMACJA o dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty
dotyczy zapytania ofertowego nr ZAM/2019/003 z dnia 16.07.2019 dotyczącego wykonania usługi pn: „Zakup mebli do Klubu Seniora” w ramach projektu „Klub Seniora Atelier w Katowicach”, poddziałanie 9.2.5 „Rozwój usług społecznych” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Zamawiający informuje, że po przeprowadzonej analizie złożonych ofert dokonał wyboru najkorzystniejszej z otrzymanych ofert. Kryterium oceny była najniższa cena brutto za usługę.

Do realizacji zamówienia Zamawiający wybrał ofertę złożoną przez:

Salon Meblowy „Leonardo” Irena Romuzga

Cena oferowana brutto: 24 120,00 zł