Fundacja
Animacji Społecznej
i Ekonomii Społecznej

zarządzanie

Zapraszamy na szkolenie

Inspektor ochrony danych – poziom podstawowy

Informacje podstawowe
Kategoria Organizacje pozarządowe / podmioty ekonomii społecznej / przedsiębiorstwa społeczne / przedsiębiorstwa
Sposób dofinansowania Wsparcie dla pracodawców i ich pracowników
Grupa docelowa usługi Szkolenie skierowane jest do osób, które planują zostać Inspektorami ochrony danych i potrzebują uzyskać podstawową wiedzę na temat ochrony danych osobowych, RODO.
Minimalna liczba uczestników 1
Maksymalna liczba uczestników 15
Data zakończenia rekrutacji Nabór ciągły
Forma prowadzenia usługi Zdalna, stacjonarna, w czasie rzeczywistym
Liczba godzin usługi 2 dni x 8 godzin szkoleniowych
Podstawa uzyskania wpisu do świadczenia usługi Standard Usługi Szkoleniowo-Rozwojowej PIFS SUS 2.0
Cel

Cel edukacyjny
Uczestnicy poznają teoretyczne podstawy powołania IOD, jego zadania i rolę w organizacji. W ramach szkolenia zostaną przekazane podstawowe informacje na temat dokumentacji, audytu podczas wdrażania przepisów prawa. Omówiona zostanie funkcja IOD-a. Podzielimy się doświadczeniem, omówimy nietypowe sytuacje w pracy Inspektora ochrony danych. Podczas szkolenia uczestnik dowie się, także jakie korzyści posiada firma z zatrudnienia IOD-a. Zostanie przekazania wiedza odnośnie wdrażania dokumentacji.

Efekty uczenia się oraz kryteria weryfikacji ich osiągnięcia i metody walidacji
Uczestnik zna i rozumie zapisy prawa z zakresu działalności ochrony danych osobowych z uwzględnieniem przepisów krajowych (ustawa o ochronie danych osobowych) oraz unijnych (RODO).

Kryteria weryfikacji
Uczestnik potrafi korzystać z aktów prawa dotyczących ochrony danych osobowych. W szczególności wyszukiwać akty prawne, szczegółowe przepisy i zagadnienia dotyczące zapewnienia bezpieczeństwa w organizacji.

Metoda walidacji
Test teoretyczny zamknięty (jedno lub wielokrotnego wyboru).

Kwalifikacje i kompetencje

Kompetencje
Usługa prowadzi do nabycia kompetencji.

Warunki uznania kompetencji

Pytanie 1. Czy dokument potwierdzający uzyskanie kompetencji zawiera opis efektów uczenia się?

Tak, dokument potwierdzający kompetencję zawiera opis efektów uczenia się.

Pytanie 2. Czy dokument potwierdza, że walidacja została przeprowadzona w oparciu o zdefiniowane w efektach uczenia się kryteria ich weryfikacji?

Tak, walidacja została przeprowadzona w oparciu o zdefiniowane w efektach uczenia się kryteria weryfikacji.

Pytanie 3. Czy dokument potwierdza zastosowanie rozwiązań zapewniających rozdzielenie procesów kształcenia i szkolenia od walidacji?

Tak, dokument potwierdza zastosowanie rozwiązań zapewniających rozdzielność procesów kształcenia i walidacji.

Program

Szkolenie stacjonarne – trwa 8 godzin dydaktycznych / dzień.

Szkolenie liczone jest w godzinach dydaktycznych: 1h=45 min.

Przerwy nie są wliczane w godziny szkolenia i mogą ulec nieznacznemu przesunięciu z uwagi na tempo pracy uczestników.

Program szkolenia:
 1. Wyznaczenie i powołanie IOD-a. Podstawowe pojęcia.
 2. Zasady przetwarzania danych osobowych.
 3. Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych.
 4. Obowiązek informacyjny.
 5. Prawa osób, których dane dotyczą.
 6. Wdrożenie RODO w organizacji.
 7. Monitoring.
 8. Omówienie kar – organ nadzorczy.
 9. Zapewnienie bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych. 
  Zarządzanie incydentem naruszenia oraz naruszeniem w procesie przetwarzania danych osobowych.
Harmonogram
Dzień 1
Przedmiot / temat zajęćProwadzącyData realizacji zajęćGodzina rozpoczęciaGodzina zakończeniaLiczba godzin
Blok I
Wyznaczenie i powołanie IOD-a. Podstawowe pojęcia
Magdalena Celeban
9:009:450:45
Blok II

Zasady przetwarzania danych osobowych
Magdalena Celeban

9:4510:300:45
Przerwa10:3010:450:15
Blok III

Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych
Magdalena Celeban

10:4512:151:30
Przerwa12:1512:300:15
Blok IV
Obowiązek informacyjny
Magdalena Celeban
12:3014:001:30
Przerwa14:0014:150:15
Blok V
Prawa osób, których dane dotyczą
Magdalena Celeban
14:1515:451:30
Dzień 2
Przedmiot / temat zajęćProwadzącyData realizacji zajęćGodzina rozpoczęciaGodzina zakończeniaLiczba godzin
Blok I
Wdrożenie RODO w organizacji
Magdalena Celeban
9:0010:301:30
Przerwa10:3010:450:15
Blok II

Monitoring

Magdalena Celeban

10:4512:151:30
Przerwa12:1512:300:15
Blok III
Omówienie kar – organ nadzorczy
Magdalena Celeban
12:3014:001:30
Przerwa14:0014:150:15
Blok IV
Zapewnienie bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych.
Zarządzanie incydentem naruszenia oraz naruszeniem w procesie przetwarzania danych osobowych.

Magdalena Celeban
14:1515:451:30
Podsumowanie szkolenia15:4516:000:15
Cena

Koszt osobogodziny brutto – 250 zł 

Prowadzący
woman_silhouette_200x200
Dr Magdalena Celeban
Absolwentka AGH w Krakowie: „Cyberbezpieczeństwo – zarządzanie bezpieczeństwem informacji oraz PAN, Instytutu Nauk Prawnych z zakresu „Pełnienia funkcji Inspektora ochrony danych” oraz WSB w Warszawie – „Inspektor ochrony danych dla zaawansowanych”. Członkini grup roboczych w Ministerstwie Cyfryzacji dotyczących ochrony danych osobowych. Ekspert ORKE, członek SABI oraz Cyber Women Community. Fundatorka i Prezes fundacji Niech Się … Dzieje. Właścicielka firmy „ODO” zajmującej się szkoleniami, audytami i wdrożeniami z zakresu RODO i cyberbezpieczeństwa. Wykładowca akademicki z zakresu ochrony danych osobowych, autorka licznych publikacji. Inspektor ochrony danych zarówno w podmiotach publicznych, jak również w sektorze prywatnym.
Informacje dodatkowe

W przypadku otrzymania dofinansowania na poziomie co najmniej 70% szkolenie będzie zwolnione z podatku VAT na podstawie par. 3. ust. 1 pkt 14 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20.12.2013 r. w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień.

W przypadku szkoleń, które nie są dofinansowane na poziomie minimum 70% to ceny netto należy doliczyć 23% podatku VAT.

Szkolenie odbywa się zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektoratu Sanitarnego dotyczące realizacji usług szkoleniowych.

Usługa jest realizowana w godzinach dydaktycznych (1 godzina dydaktyczna szkolenia = 45 minut).

Informacje o materiałach dla uczestników usługi

Uczestnik szkolenia otrzyma materiały szkoleniowe w formie skryptu – opracowane przez trenera/wykładowcę, dyskusja interaktywna, pytania i odpowiedzi, wyjaśnianie wątpliwości.

Materiały szkoleniowe zawierają podsumowanie treści szkolenia i odwołania do źródeł wiedzy, na których zostały oparte, z poszanowaniem praw autorskich.

Materiały każdorazowo są dostosowane do poziomu wiedzy uczestników oraz potrzeb związanych z ewentualnymi niepełnosprawnościami.

Warunki uczestnictwa

Ukończone 18 lat.

Warunki techniczne
Warunki techniczne niezbędne do udziału w usłudze:
 • połączenie przy pomocy platformy Clickmeeting
 • wymagania sprzętowe – komputer/laptop lub inne urządzanie do zdalnej komunikacji wbudowana lub zewnętrzna kamera oraz mikrofon
 • nie ma wymogów co do łącza rekomendujemy prędkość 3/1,5 MB na sekundę
 • niezbędne oprogramowanie – przeglądarka MOZILLA FIREFOX LUB GOOGLE CHROME
 • okres ważności linku – dzień odbywania się szkolenia (szkolenie w czasie rzeczywistym)
 • generowany jest plik aktywności (rejestr czasu logowania i wylogowania się uczestników) w celu kontroli/audytu przez jednostkę  kontrolną oraz wizerunek uczestnika jak wymaga tego regulamin.
 • jeśli wymaga tego regulamin jednostki finansującej szkolenie jest nagrywane
Kontakt

biuro@fundacjaases.pl

ul. Michała Gierlotki 8
40-688 Katowice