Fundacja
Animacji Społecznej
i Ekonomii Społecznej

Wspieramy działalność użyteczną społecznie

Poznaj naszą misję!

Fundacja Animacji Społecznej i Ekonomii Społecznej została powołana by wspierać działalność społecznie użyteczną, przedsiębiorczość społeczną i osoby potrzebujące pomocy. Wierzymy, że otaczający nas ludzie to osoby, które pomocy potrzebują lub chcą jej udzielać. Nasze działania zmierzają do scalenia i zaspokojenia tych potrzeb. Chcemy wspierać przedsiębiorczość społeczną, ponieważ z doświadczenia wiemy, że każdy funkcjonujący biznes, bez względu na jego wielkość, powinien opierać się m.in. na działaniach pozwalających zaspokoić potrzeby społeczne, aktywizujące, kulturalne i edukacyjne.

Zarząd

Jesteśmy Zespołem praktyków z wieloletnim doświadczeniem. Pomagamy w sposób bezpośredni i wiemy jak skutecznie wspierać tych, którzy chcą pomagać.

Justyna_900x900_1
Justyna Janota
Prezes Zarządu Fundacji

Absolwentka studiów magisterskich z zakresu finansów publicznych i podatków, a także studiów podyplomowych z rachunkowości, audytu wewnętrznego, kontroli finansowej i ekonomii społecznej. Ukończyła studia doktoranckie na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. Ekspertka w zakresie oceny projektów EFS POWER. Autorka publikacji poświęconych tematyce aspektów prawnych, rachunkowych i podatkowych oraz dotyczących podmiotów ekonomii społecznej i pomocy publicznej. Trenerka, wykładowczyni i doradca. Certyfikowana księgowa (certyfikat nr 56325/2012) w Kancelarii Prawa Podatkowego.

Renata Ziaja
Renata Ziaja
Wiceprezes Zarządu Fundacji
Dyrektor ds. statutowych i administracyjnych
Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego oraz Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Wrocławskiego. Zajmuje się koordynacją projektów oraz szeroko pojętą działalnością non profit. Specjalizuje się w komunikacji społecznej, promocji i reklamie oraz Społecznej Odpowiedzialności Biznesu (CSR). Doświadczenie zawodowe gromadziła zarządzając projektami w przedsiębiorstwach państwowych, samorządzie, organizacjach społecznych. Od lat zajmuje się realizacją projektów społecznych w organizacjach pozarządowych nakierowanych na integrację i aktywizację osób wykluczonych. Tworzyła i realizowała projekty edukacyjne, rehabilitacyjne i integracyjne skierowanymi dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną, działania na rzecz aktywizacji społecznej seniorów oraz wszelkie akcje pomocowe na rzecz uchodźców wojennych. W wolnym czasie przy filiżance dobrej herbaty lubi czytać książki, słuchać muzyki oglądać filmy, koniecznie z kotem na kolanach.