Fundacja
Animacji Społecznej
i Ekonomii Społecznej

Nasze projekty

Projekty realizowane

Projekt realizowany w partnerstwie Stowarzyszenia Współpracy Regionalnej, Rudzkiej Agencji Rozwoju Inwestor oraz Fundacji Animacji Społecznej i Ekonomii Społecznej
Dowiedz się więcej

Projekt dofinansowany ze środków Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w ramach programu A1.4.1.
Dowiedz się więcej

Projekt dofinansowany z budżetu Miasta Katowice.
Dowiedz się więcej
Projekt finansowany ze środków Fundacja Biedronki.
Dowiedz się więcej

Projekt finansowany ze środków Fundacja Biedronki.
Dowiedz się więcej

Projekt finansowany ze środków programu ERASMUS+.
Dowiedz się więcej

Projekty zakończone

Projekt dofinansowany z budżetu Miasta Katowice, który jest realizowany od 15 kwietnia i potrwa do 15 grudnia 2023 r.a osób w wieku 60+.
Dowiedz się więcej
Projekt realizowany przy wsparciu funduszu narodów zjednoczonych na rzecz dzieci – UNICEF.
Dowiedz się więcej
Projekt realizowany przy wsparciu funduszu narodów zjednoczonych na rzecz dzieci – UNICEF.
Dowiedz się więcej

Projekt OWES SWR jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Dowiedz się więcej

Projekt realizowany w ramach programu wieloletniego na rzecz Osób Starszych „Aktywni+” na lata 2021-2025.
Dowiedz się więcej

Projekt dofinansowany z budżetu Miasta Katowice, który jest realizowany od 15 kwietnia i potrwa do 15 grudnia 2022 r.
Dowiedz się więcej

Projekt dofinansowany z budżetu Miasta Katowice, który jest realizowany od 15 czerwca i potrwa do 15 grudnia 2021 r.
Dowiedz się więcej

Projekt sfinansowany przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Korpusu Solidarności programu wspierania i rozwoju wolontariatu na lata 2018 – 2030.
Dowiedz się więcej

Projekt współfinansowany ze środków programu Erasmus+ w czasie 01.01.2022- 31.03.2023. Dowiedz się więcej
Fundacja Atelier Spółdzielczości i Ekonomii Społecznej jest liderem międzynarodowego projektu Media4Life realizowanego ze środków programu ERASMUS+.
Dowiedz się więcej

Projekt finansowany ze środków Fundacja Biedronki.
Dowiedz się więcej

Projekt realizowany ze środków Fundacji Salling w ramach programu SĄSIEDZKA POMOC organizowanego przez NETTO.
Dowiedz się więcej

Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w terminie 07.12.2022 – 31.12.2022.
Dowiedz się więcej

Projekt „Szansa – nowe możliwości dla dorosłych” realizowany w ramach programu operacyjnego wiedza edukacja rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
Dowiedz się więcej

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach regionalnego programu operacyjnego województwa śląskiego na lata 2014-2020.
Dowiedz się więcej

Projekt został zrealizowany ze środków Województwa Śląskiego.
Dowiedz się więcej

Projekt realizowany ze środków budżetu Miasta Katowice w terminie 14.06.2022 w godzinach 9.00 – 15.00.
Dowiedz się więcej

Skontaktuj się z nami

Zobacz, co możemy razem zrobić

ul. Michała Gierlotki 8
40-688 Katowice