Fundacja
Atelier Spółdzielczości i Ekonomii Społecznej

Nasze projekty

Projekty Fundacji ASES

Aktywizujemy społecznie i zawodowo

Działamy dla wspólnego dobra!

W ramach aktywizacji społecznej podnosimy wiedzę z zakresu prowadzenia działań partycypacyjnych, jak organizacja inicjatyw lokalnych, składanie wniosków do budżetu obywatelskiego, tworzenie klubów i grup samopomocowych.

Nasze projekty dotyczące aktywizacji społecznej:

 
W ramach aktywizacji zawodowej działamy w zakresie szkoleń, przekwalifikowania zawodowego, subsydiowanego zatrudnienia, tworzenia miejsc pracy.

Nasze projekty dotyczące aktywizacji zawodowej:

Przeciwdziałamy wykluczeniu

Nie jesteś sam!

Nadrzędnym celem naszej działalności jest przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób i grup społecznych, bo wiemy, że człowiek zagrożony wykluczeniem, to potencjalny beneficjent pomocy społecznej. Właśnie dlatego w swoich działaniach staramy się stosować środki zaradcze, aby do tego nie dopuścić i naszym podopiecznym przywrócić wiarę w swoje możliwości poprzez szkolenia, warsztaty, spotkania integracyjne, wsparcie psychologiczne.

Nasze projekty dotyczące przeciwdziałaniu wykluczeniu:

Działamy na rzecz potrzebujących

Dołącz do nas!

Oprócz realizacji zaplanowanych strategicznie działań projektowych staramy się być otwarci i gotowi do działania w sytuacjach kryzysowych. W ciągu ostatnich kilku lat mieliśmy okazję sprawdzić tę gotowość w praktyce i na bieżąco aktualizować działania z uwzględnieniem zmieniającej się sytuacji społecznej i prawnej.

Działamy na rzecz potrzebujących realizując projekty:

Stawiamy na edukację

Zapraszamy na szkolenia!

Prowadzimy szkolenia, webinary i warsztaty. Offline i online. Nasze kompetencje i duże doświadczenie biznesowe i z zakresu działalności społecznej pozwalają trafnie dostosowywać rozwiązania do potrzeb naszych odbiorców. Nie skupiamy się tylko na „tu i teraz” – na rozwój patrzymy strategicznie i długofalowo, co odzwierciedla się w programach naszych szkoleń.

Wśród naszych projektów edukacyjnych znajdują się:

Wspieramy zdrowie

Żyj zdrowo!

Wiemy, że dobre zdrowie to podstawa dobrego samopoczucia we wszystkich dziedzinach życia, dlatego w 2023 r. wdrożyliśmy nowe usługi, które realizujemy zarówno w formule non-profit w ramach usług społecznych dla uczestników naszych projektów, jak i komercyjnie w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

Wśród naszych projektów wspierających zdrowie znajdziesz m.in: