Fundacja
Animacji Społecznej
i Ekonomii Społecznej

międzypokoleniowy klub spotkań z kulturą

Język polski Celem projektu jest włączenie do społeczności lokalnej i zintegrowanie z tą społecznością 30 młodych osób – uchodźców z Ukrainy, poprzez współudział w wydarzeniach kulturalnych miasta oraz przez czynny udział w kreowaniu tych wydarzeń.

Działania te mają na celu stworzenie trwałej międzypokoleniowej społeczności w oparciu o mocne strony i potrzeby każdego pokolenia oraz przybliżenie obu kultur polskiej i ukraińskiej, poprzez dzielenie się doświadczeniami i umiejętnościami, ponieważ badania społeczne wykazują, że zarówno młodzież jak i seniorzy cierpią na brak uwagi z powodu zapracowania członków rodziny.

Plakat projektu Międzypokoleniowy klub spotkań z kulturą

Język Ukraiński Метою проекту є залучення та інтеграція 30 молодих людей з України в місцеву громаду шляхом участі у культурних заходах міста,
а також завдяки активній участі у створенні цих заходів. Заходи спрямовані на зближення польської та української культур шляхом обміну досвідом і навичками.

Створюється стійка міжвікова спільнота на основі сильних сторін і потреб кожного покоління.

Молодь разом з літніми людьми отримують змогу обмінюватися знаннями;
обом групам приділяється необхідна увага, оскільки за результатами соціальних досліджень і молоді,
і літні люди страждають від браку уваги через високу зайнятість членів сім’ї.

Projekt realizowany przy wsparciu funduszu narodów zjednoczonych na rzecz dzieci – UNICEF.

Miasto Katowice
Unicef

PROJEKT W OBIEKTYWIE

Warsztaty kulinarne z lepienia pierogów

Święto ziemniaka

Niebo nad Śląskiem

Świat Barbie

Spacer po Nikiszu

Ukraiński hit kinowy „MAVKA”

Poznajemy kulturę śląską – Spektakl BEBOKI

Majówka „Stawianie Moików” – Inicjatywa Kulturalna Seniorów dla Dzieci

„Trochę magii, trochę czarów” – Koncert w Filharmonii Śląskiej

Powitanie wiosny „Marzanny” – Inicjatywa Kulturalna Seniorów dla Dzieci