Fundacja
Atelier Spółdzielczości
i Ekonomii Społecznej

Wspieramy działalność użyteczną społecznie