Fundacja
Animacji Społecznej
i Ekonomii Społecznej

Nasza działalność społeczna

Zobacz, w jakich obszarach realizujemy naszą misję

AKTYWIZUJEMY SPOŁECZNIE

Działaj dla wspólnego dobra!

Aktywizacja, to najszerszy z obszarów działalności Fundacji ASES. Aktywizujemy osoby i społeczności, by nie dopuszczać do marginalizacji ich potrzeb i wykluczenia.

Podejmowane przez nas działania dotyczą:

 1. aktywizacji społecznej,
 2. aktywizacji zawodowej.

W ramach aktywizacji społecznej realizowaliśmy projekty podnoszące wiedzę z zakresu prowadzenia działań partycypacyjnych, jak organizacja inicjatyw lokalnych, składanie wniosków do budżetu obywatelskiego, tworzenie klubów i grup samopomocowych.

Wybrane projekty z tego zakresu:

W ramach aktywizacji zawodowej realizujemy projekty z zakresu szkoleń zawodowych, przekwalifikowania zawodowego, subsydiowanego zatrudnienia tworzenia miejsc pracy.

Nasze najnowsze działania w tym zakresie znajdziesz tu:

PRZECIWDZIAŁAMY WYKLUCZENIU

Nie jesteś sam!

Nadrzędnym celem naszej działalności jest przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób i grup społecznych, bo wiemy, że człowiek zagrożony wykluczeniem, to potencjalny beneficjent pomocy społecznej. Właśnie dlatego w swoich działaniach staramy się stosować środki zaradcze, aby do tego nie dopuścić i naszym podopiecznym przywrócić wiarę w swoje możliwości poprzez szkolenia, warsztaty, spotkania integracyjne, wsparcie psychologiczne.

Pomagamy wykluczonym ze względu na:

 1. wiek – odbiorcami tych działań są seniorzy,
 2. narodowość – wspieramy uchodźców,
 3. uzależnienia i współuzależnienia – walczymy z alkoholizmem i narkomanią,
 4. bezrobocie – pomagamy w poszukiwaniu pracy,
 5. przekwalifikowaniu zawodowym i subsydiowaniu zatrudnienia,
 6. deficyty edukacyjne – organizujemy szkolenia zawodowe, kursy dla dorosłych w zakresie podnoszenia umiejętności podstawowych i rozwijania kompetencji,
 7. status materialny – organizujemy zbiórki i dożywianie, pomagamy wnioskować o zasiłki, znaleźć mieszkanie tymczasowe lub stałe.

DZIAŁAMY NA RZECZ POTRZEBUJĄCYCH

Dołącz do nas!

Oprócz realizacji zaplanowanych strategicznie działań projektowych staramy się być otwarci i gotowi do działania w sytuacjach kryzysowych. W ciągu ostatnich kilku lat mieliśmy okazję sprawdzić tę gotowość w praktyce i na bieżąco aktualizować działania z uwzględnieniem zmieniającej się sytuacji społecznej i prawnej. Widzimy, że w grupie siła i zapraszamy do współpracy wszystkich, którzy chcą pomagać z nami!

Wspólnie z lokalną społecznością działaliśmy:

 1. w trakcie pandemii Covid-19 przeorganizowując dotychczasowe działania na rzecz seniorów z codziennych spotkań w Klubie Seniora na działania online i zapewnialiśmy usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania seniorów.
 2. pomagając uchodźcom z Ukrainy przy zapewnieniu i szukaniu mieszkań tymczasowych i stałych, a także wspieraliśmy przy czynnościach administracyjno-prawnych związanych z zamieszkaniem, edukacją, leczeniem, poszukiwaniem pracy w Polsce, organizując zbiórki publiczne.

STAWIAMY NA EDUKACJĘ

Zapraszamy na szkolenia!

Prowadzimy szkolenia, webinary i warsztaty. Offline i online. Nasze kompetencje i duże doświadczenie biznesowe i z zakresu działalności społecznej pozwalają trafnie dostosowywać rozwiązania do potrzeb naszych odbiorców. Nie skupiamy się tylko na „tu i teraz” – na rozwój patrzymy strategicznie i długofalowo, co odzwierciedla się w programach naszych szkoleń.

Wśród naszych projektów edukacyjnych znajdują się:


Interesują Cię szkolenia dedykowane organizacjom? Więcej informacji znajdziesz w dedykowanej zakładce.

WSPIERAMY ZDROWIE

Żyj zdrowo!

Wiemy, że dobre zdrowie to podstawa dobrego samopoczucia we wszystkich dziedzinach życia, dlatego w 2023 r. wdrożyliśmy nowe usługi, które realizujemy zarówno w formule non-profit w ramach usług społecznych dla uczestników naszych projektów, jak i komercyjnie w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

Zajmujemy się działaniami na rzecz zdrowia emocjonalnego, oferując pomoc psychologiczną dzieciom i dorosłym, w tym:

 1. psychoterapię indywidualną,
 2. psychoterapię rodzinną,
 3. psychoterapię grupową w formie: arteterapii, hipoterapii, terapii leśnej,
 4. warsztaty z samoobrony fizycznej i psychologicznej.


W obszarze zdrowia fizycznego oferujemy:

 1. rehabilitację,
 2. masaże.


Szczegóły znajdziesz na stronie: rehabilitacjaases.pl.

Wśród świadczonych przez nas usług podnoszących komfort życia znajdują się:

 1. usługi opiekuńcze,
 2. usługi porządkowe dla gospodarstw domowych i instytucji,
 3. usługi transportu osób z niepełnosprawnością – posiadamy urządzenia do transportu osób na wózkach inwalidzkich.


Więcej szczegółów znajdziesz na stronie: opiekaases.pl.

Wśród naszych projektów wspierających zdrowie znajdziesz m.in: