Fundacja
Animacji Społecznej
i Ekonomii Społecznej

SMARTOPIEKA PREMIUM

Usługi projektowe są kierowane do osób potrzebujących wsparcia w codziennym
funkcjonowaniu, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz ich rodzin.

W ramach projektu świadczymy usługi:

  • opiekuńcze w domu uczestnika projektu w tym: np. sprzątanie, zakupy, wyżywienie,
  • transportowe dla osób z niepełnosprawnością związane z dojazdem na leczenie,
  • usługi fizjoterapii i masażu,
  • usługi zapewniające zwiększenie samooceny i integracji społecznej np. fryzjerskie, kosmetyczne, kulturalne.

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach regionalnego programu operacyjnego województwa śląskiego na lata 2014-2020.

Partnerzy projektu

Stowarzyszenie Współpracy Regionalnej
Leśna Kraina Górnego Śląska
ACM
Logotyp Fundacja Ases