Fundacja
Animacji Społecznej
i Ekonomii Społecznej

WIRTUALNY KLUB SENIORA FUNDACJI ASES

Bezpośrednim efektem projektu będzie zapewnienie dostępu do technologii cyfrowych i podniesienie kompetencji cyfrowych 22 osób po 60 r. życia poprzez udostępnienie im sprzętu pozwalającego utrwalać i rozwijać umiejętności zdobyte w trakcie szkoleń prowadzonych przez Fundację ASES. Udostępnienie Seniorom sprzętu komputerowego spowoduje, że staną się bardziej samodzielni i zyskają łatwiejszy dostęp do informacji i usług on-line. Obsługa ekranów dotykowych zmniejszy lęk przed korzystaniem z urządzeń dotykowych i zwiększy samodzielność Seniorów w tym zakresie.
Flaga i godło Polski

Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w terminie 07.12.2022 – 31.12.2022