Fundacja
Animacji Społecznej
i Ekonomii Społecznej

Centrum Samoobrony
Fizycznej i Psychologicznej

Język polski Celem projektu jest stworzenie dostępu do usług ochrony dzieci i młodzieży poprzez rehabilitację i kompleksowe wsparcie psychologiczne dla 30 osób – młodzieży uchodźczej. Udostępnienie udziału w terapii rodzinnej 20 opiekunom (głównie matkom) dzieci uchodźczych przez udział w terapii rodzinnej.

Działania te przyczynią się do lepszego, pełniejszego funkcjonowania tych osób w społeczności lokalnej. Wyposażenie młodzieży w umiejętności interpersonalne i zespołowe przyczyni się do zbudowania u młodzieży większej pewności siebie i co się z tym wiąże łatwiejsze funkcjonowanie w społeczności lokalnej, zawieranie nowych znajomości, uczenia się nowych rzeczy, poczucia sprawstwa, wiary w swoje możliwości.

A przede wszystkim wytworzenia higieny zdrowia psychicznego i nielekceważenia objawów obniżenia nastroju, które w konsekwencji mogą być przyczyną chorób psychicznych i wykluczenia społecznego.

Plakat promujący projekt Centrum Samoobrony Fizycznej i Psychologicznej

Język Ukraiński Метою проекту є надання можливості отримання реабілітації та комплексної психологічної підтримки для 30 молодих людей з України , а також можливість участі в родинній терапії для 20 опікунів (переважно матерів) дітей-біженців.

Ці заходи сприятимуть кращій, більш повноцінній інтеграції цих людей у ​​місцевій громаді.

Оволодіння молоддю навичками міжособистісного спілкування та спілкування у групі сприятиме підвищенню їхньої впевненості в собі та,
як наслідок, легшому функціонуванню у локальному соціумі, пошуку нових друзів, вивченню нового, відчуттю свободи, віри в свої здібності.
Проте, насамперед, проект закликає розвивати гігієну психічного здоров’я та не нехтувати симптомами депресивного настрою,
які, у свою чергу, можуть бути причиною психічних захворювань та соціальної ізоляції.

Plakat promujący projekt Centrum Samoobrony Fizycznej i Psychologicznej w języku Ukraińskim

Projekt realizowany przy wsparciu funduszu narodów zjednoczonych na rzecz dzieci – UNICEF.

Miasto Katowice
Unicef

CENTRUM SAMOOBRONY FIZYCZNEJ I PSYCHOLOGICZNEJ
W MEDIALNYM OBIEKTYWIE

Warsztaty z samoobrony fizycznej

Terapia grupowa - hipoterapia

Terapia grupowa - dogoterapia

Pokaz samoobrony dla dzieci

Terapia grupowa - leśna