Fundacja
Animacji Społecznej
i Ekonomii Społecznej

Od A do Z - SZANSA NA ROZWÓJ W POLSCE

Projekt „Szansa – nowe możliwości dla dorosłych” realizowany w ramach programu operacyjnego wiedza edukacja rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem projektu jest wdrożenie modelu wsparcia osób dorosłych powyżej 18 roku życia, korzystających w Polsce z ochrony czasowej w związku z decyzją wykonawczą Rady (UE) 2022/382 z dnia 4 marca 2022 r., w ramach powierzonego Grantu, zgodnie z postanowieniami Procedur realizacji projektu grantowego w Projekcie „Szansa – nowe możliwości dla dorosłych”.

Projekt „Szansa – nowe możliwości dla dorosłych” realizowany w ramach programu operacyjnego wiedza edukacja rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem projektu jest wdrożenie modelu wsparcia osób dorosłych powyżej 18 roku życia, korzystających w Polsce z ochrony czasowej w związku z decyzją wykonawczą Rady (UE) 2022/382 z dnia 4 marca 2022 r., w ramach powierzonego Grantu, zgodnie z postanowieniami Procedur realizacji projektu grantowego w Projekcie „Szansa – nowe możliwości dla dorosłych”.

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach regionalnego programu operacyjnego województwa śląskiego na lata 2014-2020.

Partnerzy projektu

Stowarzyszenie Współpracy Regionalnej
Leśna Kraina Górnego Śląska
ACM
Logotyp Fundacja Ases