Fundacja
Animacji Społecznej
i Ekonomii Społecznej

TWORZENIE I UTRZYMANIE
MIEJSC PRACY DLA OBYWATELI UKRAINY

Powstałe w ramach projektu przedsiębiorstwo społeczne będzie realizować dwa rodzaje usług:

  • Usługi opiekuńcze – usługi opieki i pomocy domowej w tym pomocy w opiece nad seniorami i dziećmi, usługi porządkowe jak sprzątanie, gotowanie, itp.
  • Usługi fizjoterapeutyczne – masaże relaksacyjne i lecznicze oraz zabiegi fizjoterapii na miejscu masaże relaksacyjne i lecznicze oraz zabiegi fizjoterapii w domu klienta.

Projekt OWES SWR jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Stowarzyszenie Współpracy Regionalnej

Nasz personel w trakcie szkolenia z profesjonalnego sprzątania