Fundacja
Animacji Społecznej
i Ekonomii Społecznej

Młodzieżowy Klub
Aktywności Obywatelskiej

Celem projektu jest zwiększenie aktywności obywatelskiej 30 młodych osób z terenu Katowic poprzez realizację działań przygotowujących i bezpośrednich w ramach Młodzieżowego Klubu Aktywności Obywatelskiej oraz włączających min. 15 młodych osób ze społeczności lokalnej, ukierunkowanych na wzrost zaangażowania obywatelskiego młodzieży, ich udziału w decyzjach władz i podjęcie działań partycypacyjnych przy współpracy z lokacyjnymi instytucjami decyzyjnymi.

Projekt w I etapie obejmie wsparciem 30 osób pomiędzy 13-25 r. życia narodowości polskiej i ukraińskiej oraz 15 młodych osób w II etapie.

Plakat informacyjny Młodzieżowy Klub Aktywności Obywatelskiej

Projekt finansowany ze środków programu ERASMUS+

PROJEKT W OBIEKTYWIE

Workshop " Energia życiowa: znajdowanie i aktywowanie zasobów"

Warsztaty z samoobrony fizycznej

Warsztaty z trening uważności

Warsztaty z rozwoju kompetencji indywidualnych i zespołowych

Zajęcia z samoobrony psychologicznej