Fundacja
Animacji Społecznej
i Ekonomii Społecznej

Ekonomia społeczna

Wspieramy działalność użyteczną społecznie

Oferta dla organizacji pozarządowych

 • Jesteś zaangażowany/zaangażowana w działalność organizacji pozarządowej.
 • Działałeś/działałaś w ramach nieformalnej grupy.
 • Interesujesz się rozwijaniem działań społecznych lub biznesowych w ramach organizacji.
 • Pełnisz rolę lidera/liderki w lokalnej społeczności.
 

Jesteśmy gotowi służyć wsparciem w osiąganiu Twoich celów. Poniżej przedstawiamy zakres naszych usług.

Wsparcie doradcze:

 • Dział Biznesowy (pomoc w optymalizacji struktury organizacyjnej, tworzenie modeli biznesowych, planów operacyjnych oraz analizy rynku), 
 • Księgowość i Finanse (np. asysta przy wypełnianiu deklaracji CIT-8, weryfikacja sprawozdań finansowych, tworzenie polityki rachunkowości i planu kont), 
 • Prawne Konsultacje (np. pomoc w tworzeniu lub modyfikacji statutu, bezzwłoczna rejestracja w Centralnym Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych), 
 • Strategie Marketingowe (np. projektowanie strategicznych lejków marketingowych, wybór działań na poszczególnych etapach lejka, przeprowadzanie kampanii reklamowych w różnych mediach)

Animacja społeczna:

 • Analiza otoczenia lokalnego w celu lepszego zrozumienia kontekstu działań.
 • Tworzenie partnerstw w celu skutecznego współdziałania.
 • Przeprowadzanie konsultacji społecznych, aby uwzględnić głosy i opinie społeczności.
 • Kreowanie warunków umożliwiających efektywną komunikację między różnymi osobami i podmiotami (sieciowanie).
 • Ułatwianie procesów komunikacyjnych wewnątrz grupy oraz wzmacnianie zaangażowania uczestników.
 • Praca z grupą, moderowanie i prowadzenie spotkań w sposób efektywny i inspirujący.
 • Rozwiązywanie konfliktów i wspieranie budowania harmonijnych relacji.

Czym pragniemy Cię zachęcić do podjęcia?

Niezwykle ważne jest, abyś wziął/a pod uwagę świadczenie usług społecznych oraz ewentualne prowadzenie płatnej lub gospodarczej działalności. Taki krok może stanowić doskonały sposób na zapewnienie stabilnego finansowania dla Twojej organizacji. Jeżeli rozważasz uruchomienie działalności gospodarczej, z pewnością warto zastanowić się nad uzyskaniem statusu przedsiębiorstwa społecznego. Oferujemy wsparcie niefinansowe, które może być dla Ciebie cennym źródłem pomocy.

Oferta dla przedsiębiorców

 • Jesteś przedsiębiorcą i dążysz do rozwoju swojej firmy.
 • Twoja firma posiada perspektywy tworzenia nowych miejsc pracy.
 • Planujesz skorzystać z różnorodnych form wsparcia, w tym dotacji na tworzenie nowych miejsc pracy.
 • Interesujesz się kwestiami społecznymi, choćby w niewielkim stopniu.

Serdecznie zapraszamy Cię do nawiązania współpracy z nami.
Zyskujesz:

 • Łatwiejszy dostęp do zamówień publicznych: W przypadku, gdy lokalne władze stosują klauzule społeczne, firma społeczna może korzystać z uprzywilejowanego dostępu do zamówień publicznych. To oznacza, że Twoja firma może skorzystać z rozwiązań związanych z udziałem w zamówieniach realizowanych przez sektor publiczny.
 • Dostęp do preferencyjnych pożyczek: Posiadając status firmy społecznej, masz możliwość ubiegania się o preferencyjne, czyli niskooprocentowane pożyczki. To stanowi dodatkowe wsparcie finansowe dla Twojej działalności.
 • Pozyskiwanie środków na cele społeczne: Firma społeczna może ubiegać się o środki finansowe na działania związane z pożytkiem publicznym, takie jak projekty społecznie użyteczne czy inicjatywy na rzecz ekologii. To otwiera drzwi do pozyskiwania dodatkowych źródeł finansowania.
 • Skalowanie działalności: Poprzez firmę społeczną, masz szansę zwiększyć skalę działania Twojej firmy. Możesz rozważyć organizację podwykonawstwa i zarządzanie nim, co pozwoli Ci rozszerzyć zakres usług i osiągnąć większy wpływ społeczny.

Założenie firmy społecznej może przynieść nie tylko korzyści finansowe, ale również umożliwi Ci poszerzenie swojego wpływu społecznego oraz zaangażowanie się w działania na rzecz dobra publicznego.

Oferta dla jednostek samorządu terytorialnego

 • Chcesz skutecznie wspierać organizacje pozarządowe na swoim terenie.
 • Dążysz do tego, aby realizując zamówienia publiczne, równocześnie promowane były cele społeczne.
 • Brakuje w Twojej gminie usług, które mogą być dostarczane przez przedsiębiorstwa społeczne.
 • Twoja gmina ma zamiar założyć firmę społeczną, tworząc miejsca pracy dla osób bez zatrudnienia na jej obszarze i jednocześnie zaspokajając braki usługowe.

To Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej może być idealnym partnerem dla Ciebie. Jesteśmy gotowi dostarczyć wsparcie, które pomoże w realizacji tych celów.

Chcemy Cię zachęcić do współpracy z organizacjami pozarządowymi i przedsiębiorstwami społecznymi przez jednostki samorządu terytorialnego. Taka kooperacja niesie podwójne korzyści – oprócz efektywnego wykonania zlecenia, przyczynia się także do osiągnięcia celów społecznych, szczególnie w kontekście tworzenia miejsc pracy dla osób napotykających trudności na rynku pracy.

Tworzenia przyjaznego środowiska dla rozwoju przedsiębiorczości społecznej i współpracy przy tworzeniu nowych miejsc pracy w sektorze ekonomii społecznej, może obejmować:

 • Wspieranie i promowanie przedsiębiorstw społecznych, w tym pomoc w ich powstawaniu.
 • Zachęcanie do zamawiania produktów i usług od podmiotów ekonomii społecznej, w tym przedsiębiorstw społecznych, poprzez wykorzystanie społecznie odpowiedzialnych zamówień publicznych, szczególnie w obszarze usług użyteczności publicznej.
 • Wymiana informacji na temat dostępnych obszarów dla istniejących lub potencjalnych przedsiębiorstw społecznych.
 • Informowanie osób bez zatrudnienia o możliwościach wsparcia oferowanego przez Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej.
 • Wspólna wymiana informacji na temat stanu sektora ekonomii społecznej.

Dążymy do wspólnego tworzenia korzystnego środowiska dla zaangażowania przedsiębiorczości społecznej w celu wspierania rozwoju społecznego oraz tworzenia miejsc pracy. W przypadku, gdy jednostka samorządu terytorialnego zdecyduje się na utworzenie przedsiębiorstwa społecznego, udostępniamy szeroki zakres wsparcia:

 • Szkolenia zawodowe dla pracowników Twojego przedsiębiorstwa społecznego, dostosowane do specyficznych potrzeb i celów działalności.
 • Całkowite wsparcie doradcze obejmujące dziedziny biznesu, księgowości, prawa oraz marketingu, aby zapewnić pełne wsparcie na każdym etapie działalności.

Ta szeroka gama wsparcia ma na celu zachęcenie i ułatwienie jednostkom samorządu terytorialnego zakładania przedsiębiorstw społecznych oraz wspieranie ich w tworzeniu miejsc pracy i rozwijaniu działalności ekonomicznej.

Oferta dla osób defaworyzowanych

 • Marzysz o wypróbowaniu swoich sił w dziedzinie biznesu społecznego
 • Posiadasz konkretny pomysł na działalność gospodarczą
 • Pragniesz stworzyć dla siebie oraz innych miejsca pracy

Serdecznie zapraszamy Cię do współpracy z nami. Jesteśmy gotowi służyć Ci wsparciem i doradztwem na każdym etapie Twojej drogi w biznesie społecznym.

W jaki sposób możemy Cię wspierać? Jeśli zdecydujesz się na założenie przedsiębiorstwa społecznego, oferujemy szeroki wachlarz wsparcia:

 • Szkolenia zawodowe: Dla pracowników Twojego przedsiębiorstwa społecznego oferujemy specjalnie dostosowane szkolenia zawodowe, które pomogą w efektywnym działaniu.
 • Kompleksowe wsparcie doradcze: W ramach naszego doradztwa biznesowego, księgowego, prawnego oraz marketingowego, służymy Ci wsparciem w kluczowych dziedzinach prowadzenia przedsiębiorstwa.

Nasza paleta wsparcia jest stworzona, aby ułatwić Ci start oraz rozwijanie przedsiębiorstwa społecznego.
Tworząc lub rozwijając przedsiębiorstwo społeczne możesz:

 • Tworzyć miejsca pracy: Zakładając przedsiębiorstwo społeczne, stworzysz nowe miejsca pracy dla siebie i innych osób, przyczyniając się do poprawy sytuacji na rynku pracy.
 • Wspólnie prowadzić działalność: Masz możliwość współpracy z innymi osobami, co może przynieść nie tylko wsparcie merytoryczne, ale także pomóc w zróżnicowaniu umiejętności i perspektyw.
 • Łączyć  pasję z biznesem: Działając w ramach przedsiębiorstwa społecznego, możesz realizować swoje pasje i jednocześnie tworzyć coś wartościowego dla społeczności.
 • Ograniczyć ryzyko: W porównaniu z samodzielną działalnością, przedsiębiorstwo społeczne może przynieść mniejsze ryzyko finansowe i organizacyjne, ponieważ wspierasz się strukturami, doradcami i wsparciem społecznym.

Założenie przedsiębiorstwa społecznego to krok w kierunku realizacji własnych celów, tworzenia pozytywnego wpływu społecznego i osiągania sukcesów biznesowych.