Fundacja
Animacji Społecznej
i Ekonomii Społecznej

zarządzanie

Zapraszamy na szkolenie

Onboarding – efektywna adaptacja nowych pracowników

Informacje podstawowe
Kategoria Biznes / Zarządzanie przedsiębiorstwem
Sposób dofinansowania Wsparcie pracowników, w tym organizacji pozarządowych prowadzących działalność gospodarczą, osób indywidualnych.
Grupa docelowa usługi Szkolenie skierowane jest do osób chcących rozszerzyć swoją wiedzę na temat efektywnej adaptacji nowych pracowników w zespole, w tym w szczególności:
 • liderów grup pracowniczych
 • kadry zarządzającej i menagerów
Minimalna liczba uczestników 10
Maksymalna liczba uczestników 18
Data zakończenia rekrutacji
Forma prowadzenia usługi Stacjonarna
Liczba godzin usługi 2 dni x 8 godzin szkoleniowych
Podstawa uzyskania wpisu do świadczenia usługi Standard Usługi Szkoleniowo-Rozwojowej PIFS SUS 2.0
Cel

Cel edukacyjny

Szkolenie jest ukierunkowane na zwiększenie wiedzy uczestników w zakresie rozwój umiejętności wspierania i rozwijania pracowników w procesie adaptacji, uświadomienie obszarów wykorzystania wiedzy zdobytej w procesie adaptacji w strategicznym zarządzaniu zasobami ludzkimi, wskazanie najczęściej popełnianych błędów we wdrażaniu pracowników i ich konsekwencji.

Efekty uczenia się oraz kryteria weryfikacji ich osiągnięcia i metody walidacji
Uczestnicy szkolenia uzyskają wiedzę dotyczącą skutecznego i efektywnego wdrożenia nowych pracowników, w tym:

 • nauczą się wspierania i rozwijania pracowników w procesie adaptacji
 • nauczą się skutecznej komunikacji oraz budowania pozytywnych relacji w zespole
 • nauczą się jak unikać błędów w procesie włączania nowych pracowników do zespołu

 

Kryteria weryfikacji

Efekty uczenia się zostaną zweryfikowane na podstawie testu

Metoda walidacji
Test teoretyczny zamknięty (jedno lub wielokrotnego wyboru)

Kwalifikacje i kompetencje

Kompetencje
Usługa prowadzi do nabycia kompetencji.

Warunki uznania kompetencji

Pytanie 1. Czy dokument potwierdzający uzyskanie kompetencji zawiera opis efektów uczenia się?

Tak, dokument potwierdzający kompetencję zawiera opis efektów uczenia się.

Pytanie 2. Czy dokument potwierdza, że walidacja została przeprowadzona w oparciu o zdefiniowane w efektach uczenia się kryteria ich weryfikacji?

Tak, dokument potwierdza, że walidacja została przeprowadzona w oparciu o zdefiniowane w efektach uczenia się kryteria ich weryfikacji.

Pytanie 3. Czy dokument potwierdza zastosowanie rozwiązań zapewniających rozdzielenie procesów kształcenia i szkolenia od walidacji?

Tak, dokument potwierdza zastosowanie rozwiązań zapewniających rozdzielenie procesów kształcenia i szkolenia od walidacji.

Program

Usługa stacjonarna – zajęcia odbywają się w sposób interaktywny w wymiarze 16 h.

Metody pracy: mini-wykłady, dyskusje moderowane, casestudy, ćwiczenia indywidualne i grupowe.

Podczas pracy wykorzystywane będą narzędzia wizualne – prezentacja.

Program szkolenia:

 1. Adaptacja pracowników – podstawowe zagadnienia:
  • Udział poszczególnych członków zespołu pracowników w proces adaptacji nowych osób
  • Znaczenie adaptacji w długoterminowej perspektywie funkcjonowania zespołu pracowników
 2. Obszary włączenia nowych pracowników do zespołu
  • Identyfikacja z misją i celami
  • Struktura organizacyjna i zasady
  • Stanowisko pracy, w tym zadania, obowiązki, bezpieczeństwo, komunikacja
 3. Elementy wspierające proces adaptacji
  • Instruktaże i szkolenia
  • Metody coachingowe
  • Feedback – budowanie konstruktywnych informacji zwrotnych
  • Monitoring i ewaluacja procesu adaptacji
  • Zapobieganie błędom w procesie włączania nowych pracowników
 4. Świadome kształtowanie zespołu pracowniczego
  • Motywacja i budowanie atmosfery sprzyjającej rozwojowi i wzmacniającej identyfikację z firmą
  • Zarządzanie różnorodnością w zespole
  • Przygotowanie zespołu pracowniczego do włączenia nowych pracowników
 5. Podsumowanie szkolenia
Harmonogram

Dzień 1

Przedmiot / temat zajęćProwadzącyData realizacji zajęćGodzina rozpoczęciaGodzina zakończeniaLiczba godzin
Blok I Adaptacja pracowników – podstawowe zagadnienia
Udział poszczególnych członków zespołu pracowników w proces adaptacji nowych osób
Znaczenie adaptacji w długoterminowej perspektywie funkcjonowania zespołu pracowników.

Ewa Muszczak9:0010:301:30
Przerwa10:3010:450:15
Blok II Obszary włączenia nowych pracowników do zespołu
Identyfikacja z misją i celami.
Struktura organizacyjna i zasady.
Stanowisko pracy, w tym zadania, obowiązki, bezpieczeństwo, komunikacja.
Ewa Muszczak10:4512:151:30
Przerwa12:1512:300:15
Blok III Efektywna adaptacja – proces włączania nowych pracowników procedura adaptacyjna
Proces włączeni nowych pracowników do zespołu: cele, zasady i etapy.
Zakres adaptacji pracowników.
Ewa Muszczak12:3014:001:30
Przerwa14:0014:150:15
Blok III Efektywna adaptacja – proces włączania nowych pracowników procedura adaptacyjna
Elementy ułatwiające adaptację, w tym komunikacja, budowanie relacji, włączenie zespołu.
Ewaluacja procesu adaptacji.
Ewa Muszczak14:1515:451:30


Dzień 2

Przedmiot / temat zajęćProwadzącyData realizacji zajęćGodzina rozpoczęciaGodzina zakończeniaLiczba godzin
Blok IV Elementy wspierające proces adaptacji
Instruktaże i szkolenia
Metody coachingowe.

Ewa Muszczak9:0010:301:30
Przerwa10:3010:450:15
Blok IV Elementy wspierające proces adaptacji
Feedback – budowanie konstruktywnych informacji zwrotnych.
Monitoring i ewaluacja procesu adaptacji.
Zapobieganie błędom w procesie włączania nowych pracowników.
Ewa Muszczak10:4512:151:30
Przerwa12:1512:300:15
Blok V Świadome kształtowanie zespołu pracowniczego
Motywacja i budowanie atmosfery sprzyjającej rozwojowi i wzmacniającej identyfikację z firmą.
Ewa Muszczak12:3014:001:30
Przerwa14:0014:150:15
Blok V Świadome kształtowanie zespołu pracowniczego
Zarządzanie różnorodnością w zespole.
Przygotowanie zespołu pracowniczego do włączenia nowych pracowników.
Ewa Muszczak14:1515:451:30
Podsumowanie szkolenia15:4516:000:15


 

Cena
Koszt osobogodziny brutto – 240 zł 
Prowadzący
woman_silhouette_200x200
Ewa Muszczak

Z wykształcenia psycholog oraz podyplomowo doradca zawodowy. Od 2007r. prowadzi szkolenia miękkie, między innymi z zakresu budowania efektywnej współpracy w różnych zespołach zadaniowych w tym liderów społecznych, wolontariuszy, zespołów pracowniczych, organizacji pozarządowych.

Informacje dodatkowe
Informacje o materiałach dla uczestników usługi

Uczestnicy otrzymują prezentację ze szkolenia, a także zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

Warunki uczestnictwa

Warunkiem uzyskania zaświadczenia jest uczestnictwo w co najmniej 80% zajęć usługi rozwojowej.

Zapisując się na usługę wyrażasz zgodę na rejestrowanie/nagrywanie swojego wizerunku na potrzeby monitoringu, kontroli oraz w celu utrwalenia efektów uczenia się.

Kontakt

biuro@fundacjaases.pl

ul. Michała Gierlotki 8
40-688 Katowice