Fundacja
Animacji Społecznej
i Ekonomii Społecznej

zarządzanie

Zapraszamy na szkolenie

Szkolenie podstawowe RODO dla pracowników

Informacje podstawowe
Kategoria Organizacje pozarządowe / podmioty ekonomii społecznej / przedsiębiorstwa społeczne / przedsiębiorstwa
Sposób dofinansowania Wsparcie dla pracodawców i ich pracowników
Grupa docelowa usługi Szkolenie skierowane jest do pracowników NGO, podmiotów ekonomii społecznej oraz przedsiębiorstw społecznych, które potrzebują uzyskać podstawową wiedzę na temat ochrony danych osobowych, RODO.
Minimalna liczba uczestników 1
Maksymalna liczba uczestników 15
Data zakończenia rekrutacji Nabór ciągły
Forma prowadzenia usługi zdalna, on-line
Liczba godzin usługi 2 godziny szkoleniowe
Podstawa uzyskania wpisu do świadczenia usługi Standard Usługi Szkoleniowo-Rozwojowej PIFS SUS 2.0
Cel

Cel edukacyjny

Szkolenie podstawowe RODO dla pracowników. Podczas szkolenia uczestnicy uzyskają podstawowe informacje dot. regulacji prawnych, pojęć z obszaru RODO, jak również bezpieczeństwa informacji. Uczestnicy uzyskają również informację na temat podstawowych zasad przetwarzania danych osobowych.

Efekty uczenia się oraz kryteria weryfikacji ich osiągnięcia i metody walidacji

Uczestnik zna i rozumie zapisy prawa z zakresu działalności ochrony danych osobowych z uwzględnieniem przepisów krajowych (ustawa o ochronie danych osobowych) oraz unijnych (RODO).

Kryteria weryfikacji

Uczestnik potrafi korzystać z aktów prawa dotyczących ochrony danych osobowych. W szczególności wyszukiwać akty prawne, szczegółowe przepisy i zagadnienia dotyczące zapewnienia bezpieczeństwa w organizacji.

Metoda walidacji

Test teoretyczny zamknięty (jedno lub wielokrotnego wyboru).

Kwalifikacje i kompetencje

Kompetencje
Usługa prowadzi do nabycia kompetencji.

Warunki uznania kompetencji

Pytanie 1. Czy dokument potwierdzający uzyskanie kompetencji zawiera opis efektów uczenia się?

Tak, dokument potwierdzający kompetencję zawiera opis efektów uczenia się.

Pytanie 2. Czy dokument potwierdza, że walidacja została przeprowadzona w oparciu o zdefiniowane w efektach uczenia się kryteria ich weryfikacji?

Tak, walidacja została przeprowadzona w oparciu o zdefiniowane w efektach uczenia się kryteria weryfikacji.

Pytanie 3. Czy dokument potwierdza zastosowanie rozwiązań zapewniających rozdzielenie procesów kształcenia i szkolenia od walidacji?

Tak, dokument potwierdza zastosowanie rozwiązań zapewniających rozdzielność procesów kształcenia i walidacji.

Program

Szkolenie stacjonarne – trwa 2 godziny dydaktyczne.

Szkolenie liczone jest w godzinach dydaktycznych: 1h=45 min.

Przerwy nie są wliczane w godziny szkolenia i mogą ulec nieznacznemu przesunięciu z uwagi na tempo pracy uczestników.

Program szkolenia:

 1. Wyznaczenie i powołanie IOD-a.
 2. Zasady przetwarzania danych osobowych.
 3. Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych.
 4. Obowiązek informacyjny.
 5. Prawa osób, których dane dotyczą.
 6. Wdrożenie RODO w organizacji.
 7. Monitoring.
 8. Omówienie kar – organ nadzorczy.
 9. Zapewnienie bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych. Zarządzanie incydentem naruszenia oraz naruszeniem w procesie przetwarzania danych osobowych.
Harmonogram
Dzień 1
Przedmiot / temat zajęćProwadzącyData realizacji zajęćGodzina rozpoczęciaGodzina zakończeniaLiczba godzin
Blok I
Wyznaczenie i powołanie IOD-a.
Zasady przetwarzania danych osobowych.

Magdalena Celeban
9:0010:301:30
Przerwa10:3010:450:15
Blok II

Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych.
Obowiązek informacyjny.

Magdalena Celeban

10:4511:300:45
Blok III

Prawa osób, których dane dotyczą.
Wdrożenie RODO w organizacji.

Magdalena Celeban

11:3012:150:45
Przerwa12:1512:300:15
Blok IV
Monitoring.
Omówienie kar – organ nadzorczy.

Magdalena Celeban
12:3013:150:45
Blok V
Zapewnienie bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych.
Zarządzanie incydentem naruszenia oraz naruszeniem w procesie przetwarzania danych osobowych.

Magdalena Celeban
13:1514:000:45
Podsumowanie szkolenia14:0014:150:15
Cena

Koszt osobogodziny brutto – 250 zł 

Prowadzący
woman_silhouette_200x200
Dr Magdalena Celeban
Absolwentka AGH w Krakowie: „Cyberbezpieczeństwo – zarządzanie bezpieczeństwem informacji oraz PAN, Instytutu Nauk Prawnych z zakresu „Pełnienia funkcji Inspektora ochrony danych” oraz WSB w Warszawie – „Inspektor ochrony danych dla zaawansowanych”. Członkini grup roboczych w Ministerstwie Cyfryzacji dotyczących ochrony danych osobowych. Ekspert ORKE, członek SABI oraz Cyber Women Community. Fundatorka i Prezes fundacji Niech Się … Dzieje. Właścicielka firmy „ODO” zajmującej się szkoleniami, audytami i wdrożeniami z zakresu RODO i cyberbezpieczeństwa. Wykładowca akademicki z zakresu ochrony danych osobowych, autorka licznych publikacji. Inspektor ochrony danych zarówno w podmiotach publicznych, jak również w sektorze prywatnym.
Informacje dodatkowe

W przypadku otrzymania dofinansowania na poziomie co najmniej 70% szkolenie będzie zwolnione z podatku VAT na podstawie par. 3. ust. 1 pkt 14 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20.12.2013 r. w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień.

W przypadku szkoleń, które nie są dofinansowane na poziomie minimum 70% to ceny netto należy doliczyć 23% podatku VAT.

Szkolenie odbywa się zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektoratu Sanitarnego dotyczące realizacji usług szkoleniowych.

Usługa jest realizowana w godzinach dydaktycznych (1 godzina dydaktyczna szkolenia = 45 minut).

Informacje o materiałach dla uczestników usługi

Uczestnik szkolenia otrzymuje na wskazany adres mailowy materiały pomocnicze (prezentacja, materiały dydaktyczne). Szablony omówionych dokumentów podczas szkolenia.

Warunki uczestnictwa

Ukończone 18 lat.

Warunki techniczne
Warunki techniczne niezbędne do udziału w usłudze:
 • połączenie przy pomocy platformy Clickmeeting
 • wymagania sprzętowe – komputer/laptop lub inne urządzanie do zdalnej komunikacji wbudowana lub zewnętrzna kamera oraz mikrofon
 • nie ma wymogów co do łącza rekomendujemy prędkość 3/1,5 MB na sekundę
 • niezbędne oprogramowanie – przeglądarka MOZILLA FIREFOX LUB GOOGLE CHROME
 • okres ważności linku – dzień odbywania się szkolenia (szkolenie w czasie rzeczywistym)
 • generowany jest plik aktywności (rejestr czasu logowania i wylogowania się uczestników) w celu kontroli/audytu przez jednostkę  kontrolną oraz wizerunek uczestnika jak wymaga tego regulamin.
 • jeśli wymaga tego regulamin jednostki finansującej szkolenie jest nagrywane
Kontakt

biuro@fundacjaases.pl

ul. Michała Gierlotki 8
40-688 Katowice